Jak vychovávat dítě v bilingvní rodině

Děti, které se od malička učí dva jazyky, intenzivněji rozvíjejí své myšlení. Jak je jazyky učit správně?

Mezinárodní výzkumy poukazují na skutečnost, že bilingvní děti mají výhody oproti monolingválním.

Vědecké studie dokazují například to, že po nástupu do školy jsou lepší ve čtení, psaní a vyjadřovacích schopnostech nejen v mateřském, ale i ve druhém jazyce.

Nad svými vrstevníky však zpravidla vynikají iv dalších oblastech. Podle odborníků jsou kreativnější, mají lepší prostorovou představivost a logické myšlení.

Na dětech se to odrazí iv teenagerském věku či v dospělosti. Studenti disponují vyšší obratností v dovednostech, které souvisejí se symbolickým znázorněním, jako je matematika nebo hudba. Jsou lepší v řešení úkolů, které vyžadují flexibilitu myšlení. Prokazují sociální empatii v dřívějším věku.

Když rodiče mluví různými jazyky
Výchova ve dvou jazycích je běžným trendem v rodinách, i těch českých. Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří se rozhodli své děti učit i jiný jazyk a komunikovat v mateřském jazyce, tedy češtině, a dalším cizím jazyce.

Jsou však rodiny, kde rodiče pocházejí z různých zemí a bilingvismus je proto přirozeným jevem.

„Toto je asi nejběžnější doporučení jazykovědců a logopedů. Existuje však i jiný způsob – jeden jazyk v určité situaci, v prostředí. Například, pokud jsem s tetou, která je z Anglie, v její společnosti mluvíme všichni anglicky. Dítě se adaptuje i na tuto situaci a nebude míchat jazyky. Důležitá je pravidelnost kontaktu,“ vysvětluje odbornice.

Jako rodiče mluvící různými mateřskými jazyky si musíte určit pravidla a seznámit s nimi i zbytek rodiny, aby dítě nebylo zmateno.

Striktními pravidly si zafixuje situace a osoby, se kterými si v jednom či druhém jazyce mluví.

Slovenské rodiny a cizí jazyk
Pokud jste se rozhodli mluvit s dítětem v cizím jazyce, který však není vaším mateřským jazykem, musíte být trpělivý a komunikovat v tomto jazyce soustavně.

„To, do jaké míry si dítě osvojí druhý jazyk, může souviset od času, který mu rodič věnuje. Je důležité si uvědomit, že je třeba zajistit dennodenní komunikaci s dítětem v tom jazyce, který ho chcete naučit, dostatečně bohatou interakci s dítětem a vytrvat.

Črtá se nám však otázka, kdy s takovou domácí „výukou“ začít. „Dítě vnímá hlas matky i otce už iv děloze. Po narození jinak reaguje na známé hlasy než na neznámé. Totéž platí i pro jazyk. Novorozeňátka intenzivněji sáli, když slyšeli jazyk matky, než když slyšeli jiný jazyk, který v děloze poslouchat nemohli. Když vycházíme z tohoto poznání, tak nejlepší je komunikovat s dítětem v cizím jazyce hned od narození.

Na druhé straně, rodič se na to má cítit. Je dost obtížné a ne zcela přirozené mazlit se s miminkem v cizím jazyce, pokud v něm nekomunikujete permanentně.

Co, když to dítě plete
Pokud se v domácnosti komunikuje ve dvou jazycích, dítě si částečně bude vybírat, která slovíčka ze kterého jazyka použije.

Děti se učí jazyky, které se jim líbí a následně tuto řeč používají. Je možné, že po čase zpozorujete, že dítě více používá jeden preferovaný jazyk.

Velmi častý je i jev, kdy dítě v jedné souvislé větě střídá slovíčka z různých jazyků. Nemějte však obavy.

V bilingvní výchově může existovat fáze, kdy si dítě takříkajíc vypůjčuje slovo z jednoho jazyka a použije ho ve větě v druhém jazyce. Zajímavé však je, že přesně ví, kam to slovo patří a že si je jen vypůjčilo, buď z toho důvodu, že se mu snáze vyslovuje, více se mu líbí nebo prostě ještě nezná ekvivalent slova v druhém jazyce. Slovní zásoba se v jednotlivých jazycích může mírně lišit. Pokud si dítě například s otcem častěji povídá o motorkách a letadlech, tak možná nebude znát tyto výrazy v jazyce matky, neboť s ní o tom nemluví. Později se to ovšem samozřejmě naučí.“

Mluví bilingvní děti později?
Rodiče při výchově dětí ve dvou jazycích mívají často obavy, zda začnou mluvit ve stejnou dobu jako jejich vrstevníci nebo jim to vlivem větší „mentální zátěže“ bude trvat déle.

„V minulosti se říkalo, že to je tak, protože dítě si osvojuje dva jazyky najednou, ale teď zkušenost i novější poznatky poukazují na to, že tomu tak nemusí být. Děti jsou velmi odlišné a osobně znám dvou nebo i trojjazyčné děti, které začaly mluvit ve stejném období jako jejich jednojazyční vrstevníci, dokonce i dříve.“

Důležité je pamatovat na to, že je to pořád jen dítě a učit se musí tak, aby ho to bavilo, jinak ztratí zájem. Netlačte na něj a dávkujte mu slovní zásobu zvoleného jazyka postupně.

Pouštějte mu cizojazyčné pohádky, CD, zvažte návštěvu jazykové školy. Odborníci se shodují, že učení jazyka je dobrou volbou rodiče a velmi intenzivně stimuluje mozek.

„Po narození má dítě mnoho neuronů, které však ještě nejsou propojeny. Stimulací se neurony začnou mezi sebou propojovat a čím více jsou propojovány, tím více se zvyšuje mentální kapacita dítěte.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram