Proč bývá nejstarší dítě nejchytřejší

Podle nejnovějších zjištění má prvorozené dítě nejvyšší IQ. Každé další klesá na stupnici IQ o stupínek a nejmladší je nejméně inteligentní. Proč?

Němečtí vědci z Lipské univerzity se zabývali inteligencí sourozenců a přišli na zajímavá zjištění. Studie ukázala, že prvonarozené dítě má tendenci být nejchytřejší, protože musí být i nejzodpovědnější.

Musí myslet na své mladší sourozence, pomáhat jim a být jednoduše za toho nejchytřejšího. Naopak nejmladší dítě je hýčkáno a může si dovolit myslet jen na sebe.

Dalším důvodem může být fakt, že prvorozenému dítěti se rodiče věnují naplno, tedy do doby, než přijde na svět další sourozenec. Ostatní děti už musí o pozornost rodičů bojovat, protože je dělená mezi více potomků.

Vědci z Univerzity v Lipsku analyzovali poznatky ze tří různých studií, které zahrnovaly více než dvacet tisíc lidí. Studie ukázala jasný pokles inteligence u každého dalšího narozeného sourozence. Skoky však nebyly moc výrazné.

Rozdíly vědci zaznamenali jen v inteligenci, v osobnosti a osobnostních charakteristikách jako je například spolehlivost se souvislost s pořadím narození neprokázala.

Výchova, ne biologie
Podle vedoucí výzkumu Julie Rohrerové fakt, že nejstarší dítě bývá nejchytřejší a později i nejúspěšnější ze všech dětí, byl dosud neprozkoumán, ale poutal pozornost.

Vědci se však shodli, že na vině není genetika, ale spíše výchova a vnější vliv na dítě. Nejstaršího dítěte se přirozeně mladší děti na vše ptají, obracejí se na něj, potřebují-li pomoc a rodiče nemají čas, zároveň se mu svěří s věcmi, které rodičům nechtějí říct.

Nejstarší dítě je tak přirozeně tlačeno k pokroku a postaveno do pozice nejchytřejšího a nejzkušenějšího. Navíc při jakékoli dětské šarvátce rodiče velmi rádi používají okřídlenou větu: „ty bys měl být přece chytřejší“.

Nejstarší sourozenec musí nejen všechno vědět, ale také přemýšlet, jak tyto informace sdělit svým mladším sourozencům tak, aby to pochopili, zlepšuje se jeho empatie a komunikační dovednosti.

Vědci upozorňují také na fakt, že v dnešní době dvojice své rodičovství odkládají a čím později se jim dítě narodí, tím větší je riziko nějakých poruch nebo problémů.

Stále však platí, že toto pravidlo se nemusí týkat každé a tedy i vaší rodiny a hlavní roli hraje genetika. Geniem může být klidně i nejmladší dítě.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram