Faktory, které mohou zkomplikovat těhotenství

Těhotenstvím žena vystavuje své tělo přirozené, ale přece velké změně. Mít dítě je touhou mnoha žen. U některých těhotenství probíhá hladce, jiné ženy se během devíti měsíců dokáží potrápit. Důvodem může být i rizikové těhotenství.

Do rizika se může dostat každá žena
Podle Národního centra zdravotnických informací zažívá rizikové těhotenství až 39 % rodiček. Jedná se o narušení nebo ohrožení fyziologického průběhu těhotenství.

„Při rizikovém těhotenství je ohrožena žena nebo plod. Příčiny mohou být zdravotní i sociální, psychologické a psychické,“ vysvětluje gynekoložka Nadežda Maličkayová z polikliniky Mlýnská dolina a dále jmenuje nejčastější rizikové faktory, se kterými se v praxi setkává: „Patří sem příčiny jako nízký věk matky, když je méně než 19 let vysoký věk, což je více než 38 let, zlozvyky a užívání návykových látek jako nikotin, alkohol, drogy či léky.“

Častou příčinou komplikací jsou podle lékařky i civilizační choroby jako obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak i anémie (chudokrevnost). Ženy se do rizikového těhotenství dostávají iv důsledku dalších zdravotních problémů.

Časté jsou infekce močových cest, gynekologické záněty, jeden nebo více potratů, předčasný porod, porod plodu s vývojovou chybou v minulosti, neshoda Rh faktoru, kdy má matka skupinu s Rh negativ a otec Rh pozitiv. V tomto případě může dojít k tvorbě protilátek.

Pokud je zdravotní stav budoucí matky zhoršen nebo předznamenává rizikové těhotenství, přirozené je, pokud léčící lékař aktivně komunikuje s gynekologem.

Začátky jsou komplikovanější
Riziko komplikovaného těhotenství může vyplývat ze životního stylu budoucí matky. Na druhé straně jej mohou očekávat i ženy, které trpí chronickými zdravotními problémy nebo podceňují prevenci.

Pokud žena zažila potrat, je přirozené, že se obává opětovných problémů. Trpí-li onemocněními srdce, mozku, jater, ledvin či plic nebo genetickými onemocněními, existuje možnost, že se těhotenství změní na rizikové.

„Nejčastější problémy nastávají na začátku těhotenství, kdy se plodový vak potřebuje uhnízdit, ‚zabydlet‘. Rodičku může vystrašit případné krvácení či špinění,“ uvádí lékařka častý průvodní znak první fáze těhotenství, který ženy může vyplašit.

Zaváží psychika
Jako v případě jiných zdravotních problémů i při vzniku rizikového těhotenství velmi zaváží, v jakém psychickém stavu je budoucí matka.

„Možným faktorem rizikového těhotenství je zhoršený psychický stav. Ten vzniká působením dlouhodobého stresu, ze strachu, v důsledku problémů v rodině či na pracovišti,“ jmenuje Nadežda Maličkayová. Stres je faktor, který dokáže ženě znepříjemnit těhotenství a narušit jeho klidný průběh.

Častým pocitem, který budoucí matky prožívají, je strach. Obavy z toho, zda se dítě bude vyvíjet tak, jak má, nebo z toho, aby něco samy nepřehlédly či nepodcenily. Strach se stává stresovým faktorem a může se rozvinout do fyziologických negativních projevů.

Polevit je nejlepší prevence
Těhotenství není nemoc. Je to přirozený tělesný stav ženy, ale jednoznačně znamená vyšší zátěž pro organismus. A proto udělá budoucí maminka lépe, když v některých situacích zpomalí nebo zmírní dosavadní návyky.

O to víc, pokud je těhotenství kategorizováno jako rizikové. „Budoucí matky by se měly vyhýbat silovým sportům, zatěžování pánevního dna, práci v noci, cestování, fyzické námaze či zvedání břemen,“ uvádí lékařka.

Přechod na rizikové těhotenství nejčastěji znamená vypsání se na PN. Dočasnou pracovní neschopnost způsobenou rizikovým těhotenstvím považuje Sociální pojišťovna za stejnou jako v případě jakékoli jiné pracovní neschopnosti.

Žena v rizikovém těhotenství by navíc měla upravit svůj denní režim, zmírnit fyzickou a psychickou zátěž, lékař jí může naordinovat i vhodné léky.

„Těhotná žena, která doporučení nerespektuje, ohrožuje sebe i plod, vystavuje jej riziku předčasného porodu, případně potratu,“ upozorňuje odbornice.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram